Nationaal Geografisch Instituut van België
Oorlogskaarten


In het kader van de herdenking van WO I publiceren het Nationaal Geografisch Instituut en het Koninklijk Legermuseum de kaart:

1914-1918
THE GREAT WAR
from LIEGE to the YSER and the SOMME


Deze kaart geeft een overzicht van de grote troepenbewegingen en -concentraties, maar ook meer gedetailleerde informatie over de gruweldaden van de bezetter, de forten en loopgraven die vandaag nog te bezoeken zijn enz. Samen met de viertalige handleiding geeft de kaart een duidelijk beeld van hoe de Eerste Wereldoorlog beleefd werd door de soldaten en de burgerbevolking van toen.

Zowel toeristen die een uitstap naar de Westhoek plannen als historici die zich in deze periode willen verdiepen, vinden hier een schat aan informatie.

 • Schaal: variabel
 • Product: dubbelzijdige, gevouwen kaart met gids
 • Talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels
 • Bestelcode: NGIB.TOE.1418
 • ISBN: 9789462350748

NGIB_TOE_1418

IN FLANDERS FIELDS BELGIUM
Militair Erfgoed in West-Vlaanderen


Het Westelijke front in Vlaanderen wordt uitgetekend op een gedetailleerde kaart van 1:100.000. De locaties van de talloze monumenten, begraafplaatsen, frontlijnen en andere WOI-gerelateerde sites , zoals vermeld in de begeleidende informatieve inzetstukken, zijn aangeduid, eventueel met hun telefoonnummers. De kaart is tweezijdig maar al de belangrijkste slagvelden van WOI vanaf de Franse grens tot voorbij Passendale/Paschendaele worden samen voorgesteld aan één zijde. De kaart toont de huidige wegen en spoorwegen in de provincie West-Vlaanderen.

Uitgebreide overdrukken markeren de locaties van WOI-gerelateerde sites, met de klare aanduiding of zij open zijn voor het algemene publiek of alleen op afspraak te bezoeken zijn: musea, militaire begraafplaatsen, oorlog gedenktekens en monumenten voor de vermiste soldaten, bunkers en resten van oorlogsbatterijen , enz…. Ook plaatsen in Frankrijk in de onmiddellijke nabijheid van de Belgische grens zijn aangestipt. De overdruk toont ook slagvelden en vestingwerken uit andere perioden in de geschiedenis van Vlaanderen, van de Middeleeuwen tot WOII.

Verder vindt men een basisplan van de stad Ieper met aanduiding van 22 belangrijke conflict-gerelateerde sites, met o.a. de Menenpoort en de plaats waar de "Commonwealth War Graves Commission" huist. De kaart geeft uitgebreide lijsten van musea, begraafplaatsen en andere bezienswaardigheden, met eventueel contactgegevens. Vier kleine inzetstukken tonen de veranderende frontlinie tijdens de verschillende fasen van WOI. De kaart wordt geïllustreerd door talrijke kleurenfoto's van voornamelijk WOI-gerelateerde sites. Kaartlegenda en alle relevante tekst zijn in vier talen.

 • Schaal: 1:100 000
 • Product: dubbelzijdige, gevouwen kaart
 • Talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels
 • Bestelcode: NGIB.TOE.803
 • ISBN: 9789059347403

NGIB_TOE_803


BELGIUM – BATTLEFIELD OF EUROPE


Het Belgisch topografisch instituut gebruikt hier haar dubbelzijdige wegenkaart (met een schaal 1/250.000) als basis om historische conflicten aan te duiden en te beschrijven. Een uitgebreid aanbod van symbolen merkt de locaties van zowel de geallieerde als de Duitse militaire begraafplaatsen, gedenktekens voor de ontbrekende in 1914-1918, defensie fortificaties met inbegrip van de Maginotlinie, oorlogsvelden en versterkte kampementen, militaire musea en burchten, kasteel en versterkte kerken, enz.., gaande van de vreselijke conflicten van de XX eeuw over Waterloo en terug naar de Middeleeuwen.

De dekking van het beschreven front strekt zich uit tot Noordwest Frankrijk en toont het noordelijke deel van de slagvelden van de Somme. In het Zuidoosten reikt de kaart tot net voorbij de huidige Frans/Belgische grens. Verdun en het oostelijke deel van de Maginotlinie zijn niet inbegrepen. In het noorden breidt reikt de kaart tot ’s-Hertogenbosch (Nederland).

NGIB_TOE_1-MIL

De kaart heeft lengte- en breedtegraden en is geïllustreerd met talrijke foto's. Ook inbegrepen zijn lijsten van afkortingen en lijnen van defensiebunkers. De legende en alle tekst is in vier talen.

 • Schaal: 1:250 000
 • Product: dubbelzijdige, gevouwen kaart
 • Talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels
 • Bestelcode: NGIB.TOE.1-MIL
 • ISBN: 9789059349063

NGIB_TOE_1-MIL detail

EUROPE MAP OF NAZI CAMPS


Op vraag van het Instituut van de Veteranen (IV - NIOOO) maakte het NGI een grote historische overzichtskaart van de opsluitingsplaatsen van nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De overzichtskaart op schaal 1:1 200 000 geeft van België in het westen tot de Pools-Russische grens in het oosten en van het noorden van Duitsland tot het zuiden van Oostenrijk de lokalisatie van 2100 opsluitingsplaatsen weer, gelegen op het grondgebied van het Derde Rijk. De kaart lokaliseert 21 concentratiekampen, 6 uitroeiingskampen, 67 heropvoedingskampen, 70 doorgangs- of werkkampen voor rassendeportatie, 798 kommando's (werkkampen die bij concentratiekampen hoorden), 509 gevangenissen, 95 stalags (gevangenenkampen), 46 oflags (gevangenenkampen voor officieren) en 498 andere kampen.

De kaart is de meest volledige in haar soort. Het historisch opzoekingswerk gebeurde door geschiedkundige experten voor de sectie Herinnering van het Instituut voor Veteranen, terwijl de sectie Speciale Werken van het NGI de cartografie voor haar rekening nam.

NGIB_GDS_CAMP

 • Schaal: 1:1 200 000
 • Product: dubbelzijdige, gevouwen kaart
 • Talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels
 • Bestelcode: NGIB.GDS.CAMP
 • ISBN: 9789059349162

NGIB_GDS_CAMP Detail